PHP ereg_replace Fonksiyonu

2011, Dec 23    

Bazen PHP’de bir takım manipülasyonlar yapmanız gerekebilir. Bu anlarda kendi fonksiyonlarımız iş gördüğü gibi PHP fonksiyonları da imdadınıza koşuyor.

Şimdi bu fonksiyonlardan sadece birisi olan ereg_replace fonksiyonu hakkında biraz bilgi verelim. ereg_replace fonksiyonu stringler üzerinde manipülasyon yapmanıza olanak sağlıyor. Örneğin;

“Bugün hava çok sisli” cümlesindeki sisli kelimesini yağmurlu ile değiştirmek için;

<?php
$cumle="Bugün hava çok sisli";
$cumle=ereg_replace("sisli","yağmurlu",$cumle);
?>

gibi bir yöntem izlememiz gerekiyor.

ereg_replace fonksiyonunun en basit haliyle kullanımı bu şekilde. İlerleyen safhalarda düzenli ifadelerle kullanılması ile birlikte, iş yükünü çok hafifleteceğini hatırlatayım.

Zamanın ötesinden not: PHP7 ile birlikte ereg_replace fonksiyonu tarihe karıştı.