Hakan Torun


Computer Engineer @XON
AI & ML & LLM
Open Source /#linux
Share: 

Python Scrapy Kurulumu Ve Kullanımı

Scrapy Python ile yazılmış, html ve xml gibi yapısal içeriklerden verilerin ayıklanmasını sağlayan açık kaynak bir frameworktür. Özellikle web siteleri üzerinde yeterince hızlı bir şekilde scraping ve crawling yapabilmektedir.

pip kurulu sistemler üzerinde

pip install scrapy

komutu ile kurulumu yapılabilir. Kurulum gerçekleştirildikten sonra terminal üzerinden proje dizininde,

scrapy startproject tutorial

komutuyla yeni bir scrapy projesi oluşturulur. Bir scrapy projesi oluşturulduğunda şu şekilde bir dosya/dizin yapısı oluşmuş olacaktır.

tutorial/
  scrapy.cfg      # deploy configuration file

  tutorial/       # project's Python module, you'll import your code from here
    __init__.py

    items.py     # project items definition file

    pipelines.py   # project pipelines file

    settings.py    # project settings file

    spiders/     # a directory where you'll later put your spiders
      __init__.py

Örnek bir spider

import scrapy

class QuotesSpider(scrapy.Spider):
  name = "quotes"
  start_urls = [
    'http://quotes.toscrape.com/page/1/',
    'http://quotes.toscrape.com/page/2/',
  ]

  def parse(self, response):
    for quote in response.css('div.quote'):
      yield {
        'text': quote.css('span.text::text').extract_first(),
        'author': quote.css('small.author::text').extract_first(),
        'tags': quote.css('div.tags a.tag::text').extract(),
      }

Scrapy örümcekleri ile bir veya birden fazla adres üzerinde tarama ve veri çıkarma işlemi yapılabilmektedir. Scrapy seçicileri ile istenen alanlar seçilip filtrelenebilmektedir. Scrapy seçicilerinde xpath scrapy tarafından desteklenmektedir.

Crawl etmek için

scrapy crawl quotes

Elde edilen çıktıyı json formatında bir dosyaya yazmak için

scrapy crawl quotes -o qutoes.json

komutu kullanılabilir.

, , ,