Raspberry Pi – Python GPIO Kurulumu

2012, Sep 29    

Raspberry Pi Gpio pinlerini Python ile kullanabilmek için Python Gpio modülünü kurmak gerekiyor. Kurulum için terminalden sıkıştırılmış modül arşivinin indirileceği dizine geçtikten sonra sırasıyla aşağıdaki komuları işletmek yeterli.

$ wget http://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-0.1.0.tar.gz
  
$ tar zxf RPi.GPIO-0.1.0.tar.gz
  
$ cd RPi.GPIO-0.1.0
  
$ sudo python setup.py install